YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập Thảo luận 1 trang 8 SGK Lịch sử 7 Bài 2

Bài tập Thảo luận 1 trang 8 SGK Lịch sử 7 Bài 2

Quý tộc và tư sản châu Âu đã làm cách nào để có được tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Để có được tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê, các quý tộc và thương nhân châu Âu đã:
    • Ra sức cướp bóc của cải, tài nguyên của các nước thuộc địa mang về châu Âu.
    • Tổ chức bắt hàng triệu người da đen ở châu Phi đem bán cho các chủ đồn điền, hầm mỏ ở châu Âu, châu Mĩ làm công nhân.
    • Sử dụng bạo lực để cướp đoạt ruộng đất, đuổi nông nô ra khỏi lãnh địa. Những người nông nô mất ruộng đất, trở thành lao động làm thuê cho các xí nghiệp của tư sản.
  • ⇒ Như vậy, các nhà tư sản đã có được nguồn vốn ban đầu và một đội ngũ đông đảo công nhân làm thuê.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 1 trang 8 SGK Lịch sử 7 Bài 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON