YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 24 SGK Lịch sử 7

Giải bài 4 tr 24 sách GK Sử lớp 7

Thế nào là chế độ quân chủ?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

  • Chế độ quân chủ là thể chế nhà nước do vua đứng đầu.
  • Chế độ quân chủ chuyên chế là chế độ mà quyền lực tập trung tuyệt đối, tối cao, vô hạn trong tay một người (vua - hoàng đế - Thiên tử...), mọi người phải phục tùng tuyệt đối.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 24 SGK Lịch sử 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON