ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 7 Những nét chung về xã hội phong kiến

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 7 về Những nét chung về xã hội phong kiến online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Từ thế kỷ X đến XV
  • B. Từ thế kỷ V đến X
  • C. Từ thế kỷ X 
  • D. Từ thế kỷ XI đến XVI
  • A. Từ thế kỷ X đến XIV
  • B. Từ thế kỷ XI đến XIV
  • C. Từ thế kỷ XI đến XV
  • D. Từ thế kỷ X đến XV
   
   
  • A. Xã hội phong kiến phương Đông hình thành sớm, và phát triển nhanh
  • B. Xã hội phong kiến phương Đông hình thành muộn, nên phát triển chậm chạp
  • C. Xã hội phong kiến phương Đông hình thành sớm, nhưng lại phát triển chậm chạp
  • D. Xã hội phong kiến phương Đông hình thành muộn
  • A. Thế kỷ XVI đến XX
  • B. Thế kỷ XV đến XIX
  • C. Thế kỷ XV đến XX
  • D. Thế kỷ XVI đến XIX
  • A. Thế kỷ XV 
  • B. Thế kỷ XIV đến XVI
  • C. Thế kỷ XV đến XVI
  • D. Thế kỷ XV đến XVII
 

 

 

YOMEDIA
1=>1