AMBIENT

Nêu ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

bởi Allen Walker 24/02/2019

Nêu ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.

ADSENSE

Câu trả lời (5)

 • Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên có ý nghĩa lịch sử to lớn đã chấm dứt sự đô hộ của ngoại bang (ở Hà Lan), lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (ờ Anh), giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân (ở Bắc Mĩ), mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở các nước này.

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên có ý nghĩa lịch sử to lớn:

  - Chấm dứt sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân Tây Ban Nha (ở Hà Lan).

  - Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (ờ Anh).

  - Giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân (ở Bắc Mĩ)

  - Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở các nước này.

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên có ý nghĩa lịch sử to lớn đã chấm dứt sự đô hộ của ngoại bang (ở Hà Lan), lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (ờ Anh), giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân (ở Bắc Mĩ), mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở các nước này.

  bởi Saluja Alibaba 17/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên có ý nghĩa lịch sử to lớn:

  - Chấm dứt sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân Tây Ban Nha (ở Hà Lan).

  - Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (ờ Anh).

  - Giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân (ở Bắc Mĩ)

  - Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở các nước này.   

  bởi Khưu Gia Bảo 21/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA