ADMICRO
UREKA

Bài tập 2 trang 109 SGK Lịch sử 7

Giải bài 2 tr 109 sách GK Sử lớp 7

Em có nhận xét gì về tình hình chính trị, xã hội nước ta ở các thế kỉ XIV.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Vua quan nhà Trần ăn chơi sa đọa
  • Quan lại bắt dân xây dinh thự, chùa chiền. Trong triều bị bọn nịnh thần lũng đoạn (Chu văn An dâng sớ xin vua chém 7 tên nịnh thần )
  • Nhà Trần bất lực trước sự xâm lược của Champa và sự ngang ngược của nhà Minh.
  • Đời sống nhân dân càng khổ cực.

Do bị áp bức bóc lột nên nông dân và nô tì nổi dậy đấu tranh:

  • Khởi nghĩa nông dân Ngô Bệ 1344-1360:  ở Yên Phụ- Hải Dương.
  • Khởi nghĩa nông dân Nguyễn Thanh, Nguyễn Ky ở Thanh Hóa năm 1379.
  • Cuộc khởi nghĩa nông dân do nhà sư Phạm Sư Ôn lãnh đạo năm 1390 ở Quốc Oai – Sơn Tây , tiến vào Thăng Long 3  ngày 
  • Khởi nghĩa của Nguyễn Nhữ Cái ở Sơn Tây 1399

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 109 SGK Lịch sử 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON