ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 109 SGK Lịch sử 7

Giải bài 1 tr 109 sách GK Sử lớp 7

Nêu hậu quả của chiến tranh Nam - Bắc triều và sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Trả lời cho câu hỏi nêu hậu quả của chiến tranh Nam - Bắc triều và sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài. Cần nhìn nhận hậu quả đối với nền kinh tế (nòng, thủ công, thương nghiệp), đời sống của nhân dân, sự trì trệ của đất nước do chiến tranh nhiều năm và đất nước bị chia cắt do các tập đoàn phong kiến gây nên.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 109 SGK Lịch sử 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1