YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 46 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 3 trang 46 SBT Lịch Sử 6

Dấu tích của Người tinh khôn (giai đoạn đầu) được tìm thấy ở nước ta là

A. những công cụ đá ghè đẽo thô sơ.

B. những công cụ là những chiếc rìu bằng hòn cuội được ghè đẽo thô sơ, có hình thù rõ ràng ; những chiếc rìu có vai được mài ở lưỡi cho sắc ; một số công cụ bằng xương, bằng sừng,...

C. những công cụ như lưỡi cày, ỉiểm bằng đổng.

D. những công cụ như lưỡi cày, cuốc bằng sắt.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Dấu tích của Người tinh khôn (giai đoạn đầu) được tìm thấy ở nước ta là những công cụ là những chiếc rìu bằng hòn cuội được ghè đẽo thô sơ, có hình thù rõ ràng ; những chiếc rìu có vai được mài ở lưỡi cho sắc ; một số công cụ bằng xương, bằng sừng,...

Đáp án B

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 46 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON