Lê Như Bình's Profile

Lê Như Bình

Lê Như Bình

24/05/2007

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 74
Điểm 270
Kết bạn

Bạn bè (8)

Hoạt động gần đây (102)

Điểm thưởng gần đây (92)

  • Lê Như Bình: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tuần
  • Lê Như Bình: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 19 Tìm kiếm và thay thế) (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Lê Như Bình: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng
  • Lê Như Bình: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng
  • Lê Như Bình: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Như Bình: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Như Bình: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Như Bình: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Như Bình: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Như Bình: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng