YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.1 trang 45 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 1.1 trang 45 SBT Lịch Sử 6

Dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở nước ta là

A. những chiếc rìu bằng hòn cuội, được ghè đẽo thô sơ, có hình thù rõ ràng.

B. những chiếc rìu đá, được mài ở lưỡi cho sắc.

C. những chiếc răng của Người tối cổ, những công cụ đá ghè đẽo thô sơ dùng để chặt, đập.

D. những lưỡi cày, lưỡi liềm bằng đồng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.1

Dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở nước ta là những chiếc răng của Người tối cổ, những công cụ đá ghè đẽo thô sơ dùng để chặt, đập.

Đáp án C

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 45 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON