Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 16 Ôn tập chương I và chương II

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):