ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1861, ở Mĩ diễn ra sự kiện lịch sử gì?

  • A. Nội chiến bắt đầu
  • B. Lincôn trúng cử Tổng thống
  • C. Lincôn kí sắc lệnh cấp đất ở miền Tây cho dân di cư
  • D. Lincôn kí sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 21913

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF