• Câu hỏi:

  Sự kiện thành lập đế chế Đức có điểm gì đặc biệt?

  • A. Vua Phổ trở thành Thủ tướng nước Đức
  • B. Bixmác (một quý tộc Phổ) lên ngôi hoàng đế
  • C. Được tổ chức tại cung điện Vécxai (Pháp)
  • D. Có sự tham dự của tất cả các hoàng đế các nước láng giềng  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC