Trắc nghệm Lịch sử 10 bài 17 Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

 • Câu 1:

  Quốc hiệu Đại Cồ Việt được đặt vào năm 

  • A.

   Năm 939

  • B.

   Năm 965

  • C. Năm 968      
  • D. Năm 980
 • Câu 2:

  Trấn là đơn vị hành chính được đặt ra đầu tiên dưới triều đại nào?

  • A. Tiền Lê
  • B.
  • C. Trần 
  • D. Hồ
 • Câu 3:

  Bộ máy nhà nước phong kiến ở nước ta được tổ chức hoàn chỉnh dưới triều vua

  • A. Lý Thái Tổ
  • B. Lê Thái Tổ
  • C. Trần Thánh Tông
  • D. Lê Thánh Tông
 • Câu 4:

  Tổ chức nhà nước quân chủ sơ khai thời Đinh – Tiền Lê gồm

  • A. Sáu bộ: Binh, Hình, Công, Hộ, Lại, Lễ
  • B. Hai ban: văn ban và võ ban
  • C. Ba ban: Văn ban, Võ ban và Tăng ban
  • D. Vua, Lạc hầu, Lạc tướng và Bồ chính
 • Câu 5:

  Nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ X – XV được xây dựng theo thể chế

  • A. Dân chủ
  • B. Quân chủ
  • C. Cộng hoà
  • D. Quân chủ chuyên chế
 • Câu 6:

  Thể chế quân chủ chuyên chế có nghĩa là

  • A. Vua là người đứng đầu, có quyền lực tối cao, trực tiếp điều hành và giải quyết mọi việc trọng đại của quốc gia
  • B. Vua và các tướng lĩnh quân sự cùng điều hành quản lí đất nước
  • C. Quyền lực tập trung trong tay một nhóm quý tộc cao cấp
  • D. Tầng lớp tăng lữ nắm vai trò quyết định trong các vấn đề chính trị và quân sự
 • Câu 7:

  Đại Cồ Việt/ Đại Việt bắt đầu đặt quan hệ với Champa để củng cố các vùng biên giới của đất nước từ

  • A. Triều Trần – Trần Thái Tông
  • B. Triều Tiền Lê – Lê Đại Hành
  • C. Triều Đinh – Đinh Tiên Hoàng
  • D.  Triều Lý – Lý Thái Tổ
 • Câu 8:

  Quốc hiệu Đại Việt có từ đời vua

  • A. Lý Thái Tổ
  • B. Lý Thái Tông
  • C. Lý Thánh Tông
  • D. Lý Nhân Tông
 • Câu 9:

  Bộ Luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên gọi là gì?

  • A. Hình Luật
  • B. Quốc triều hình luật
  • C. Hình thư
  • D. Hoàng Việt luật lệ
 • Câu 10:

  Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta được ban hành dưới triều đại nào?

  • A. Triều Lý     
  • B. Triều Trần
  • C. Triều Lê sơ     
  • D. Triều Nguyễn
 • Câu 11:

  Bộ luật nào được biên soạn đầy đủ nhất, có nội dung tiến bộ nhất thời phong kiến ở Việt Nam

  • A. Hình thư
  • B. Hình luật
  • C. Quốc triều hình luật
  • D. Hoàng Việt luật lệ
 • Câu 12:

  Trong các thế kỉ X – XV, quân đội được tuyển theo

  • A. Chế độ “ngụ binh ư nông”
  • B. Chế độ nghĩa vụ quân sự
  • C. Chế độ lao dịch
  • D. Chế độ trưng binh
 • Câu 13:

  Trong các thế kỉ XI – XV, quân đội được tổ chức gồm

  • A. Hai bộ phận: quân bảo vệ vua và quân bảo vệ đất nước
  • B. Ba bộ phận: quân bảo vệ vua, quân bảo vệ cung thành và quân bảo vệ đất nước
  • C. Hai bộ phận: quân bảo vệ nhà vua, kinh thành(cấm quân) và quân chính quy bảo vệ đất nước (ngoại binh)
  • D. Một bộ phận: quân chính quy đảm nhiệm hai nhiệm vụ là bảo vệ kinh thành và bảo vệ đất nước
 • Câu 14:

  Người tiến hành cuộc cải cách hành chính lớn vào những năm 60 của thế kỉ XV là

  • A. Lê Thái Tổ
  • B. Lê Thánh Tông
  • C. Lê Nhân Tông
  • D. Lê Thái Tông
 • Câu 15:

  Ý không phản ánh chính xác hoạt động đối nội của nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ X – XV là

  • A. Coi trọng đến việc bảo vệ an ninh đất nước
  • B. Thực hiện chính sách đoàn kết với các dân tộc
  • C. Cho phép các tù trưởng miền núi lập thành vùng tự trị
  • D. Chăm lo đến đời sống nhân dân
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn