YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Người tiến hành cuộc cải cách hành chính lớn vào những năm 60 của thế kỉ XV là

  • A. Lê Thái Tổ
  • B. Lê Thánh Tông
  • C. Lê Nhân Tông
  • D. Lê Thái Tông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 21120

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA