• Câu hỏi:

  Người tiến hành cuộc cải cách hành chính lớn vào những năm 60 của thế kỉ XV là

  • A. Lê Thái Tổ
  • B. Lê Thánh Tông
  • C. Lê Nhân Tông
  • D. Lê Thái Tông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC