AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bộ Luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên gọi là gì?

  • A. Hình Luật
  • B. Quốc triều hình luật
  • C. Hình thư
  • D. Hoàng Việt luật lệ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>