AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý không phản ánh chính xác hoạt động đối nội của nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ X – XV là

  • A. Coi trọng đến việc bảo vệ an ninh đất nước
  • B. Thực hiện chính sách đoàn kết với các dân tộc
  • C. Cho phép các tù trưởng miền núi lập thành vùng tự trị
  • D. Chăm lo đến đời sống nhân dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>