AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đại Cồ Việt/ Đại Việt bắt đầu đặt quan hệ với Champa để củng cố các vùng biên giới của đất nước từ

  • A. Triều Trần – Trần Thái Tông
  • B. Triều Tiền Lê – Lê Đại Hành
  • C. Triều Đinh – Đinh Tiên Hoàng
  • D.  Triều Lý – Lý Thái Tổ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>