YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thể chế quân chủ chuyên chế có nghĩa là

  • A. Vua là người đứng đầu, có quyền lực tối cao, trực tiếp điều hành và giải quyết mọi việc trọng đại của quốc gia
  • B. Vua và các tướng lĩnh quân sự cùng điều hành quản lí đất nước
  • C. Quyền lực tập trung trong tay một nhóm quý tộc cao cấp
  • D. Tầng lớp tăng lữ nắm vai trò quyết định trong các vấn đề chính trị và quân sự

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 21092

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA