YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập Thảo luận 1 trang 6 SGK Lịch sử 10 Bài 1

Bài tập Thảo luận 1 trang 6 SGK Lịch sử 10 Bài 1

Thế nào là Người tối cổ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Xuất hiện cách đây khoảng 4 triệu năm.
  • Tuy chưa loại bỏ hết dấu tích vượn trên cơ thể mình nhưng Người tối cổ đã là người.
  • Người tối cổ hầu như đã hoàn toàn đi, đứng bằng hai chân, đôi tay được tự do để sử dụng công cụ, kiếm thức ăn.
  • Cơ thể của họ đã có nhiều biến đổi: hộp sọ đã lớn hơn so với loài vượn cổ và đã hình thành trung tâm phát tiếng nói trong não.
  • Người tối cổ đã biết chế tạo công cụ: lấy những mảnh đá hay hòn cuội lớn, đem ghè một mặt cho sắc và vừa tay cầm.
  • ⇒ Đây là hình thức tiến triển nhảy vọt từ vượn thành người, là thời kỳ đầu tiên của lịch sử loài người.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 1 trang 6 SGK Lịch sử 10 Bài 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON