YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 8 SBT Lịch sử 10 Bài 1

Bài tập 5 trang 8 SBT Lịch sử 10 Bài 1

Hãy hoàn thiện bảng sau đây để thấy được bước phát triển từ vượn cổ thành Người tinh khôn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vượn cổ

 • Thời gian xuất hiện: Khoảng 6 triệu năm trước đây.
 • Đặc điểm cơ thể: Có thể đứng và đi bằng hai chi sau, còn hai chi trước được giải phóng để cầm nắm, hái hoa quả và tìm kiếm thức ăn.
 • Công cụ lao động: Chưa có công cụ lao động.
 • Đời sống vật chất: Sống bằng hái lượm, chưa có công cụ sản xuất.
 • Đời sống tinh thần: Chưa hình thành ngôn ngữ
 • Địa điểm tìm thấy di tích: Đông Phi, Tây Á, Việt Nam

Người tối cổ

 • Thời gian xuất hiện: Khoảng 4 triệu năm trước đây.
 • Đặc điểm cơ thể: Hầu như hoàn toàn đi đứng bằng hai chân, tay tự do sử dụng công cụ, tìm kiếm thức ăn, cơ thể có bước tiến hóa: thể tích sọ não lớn và đã hình thành trung tâm phát tiếng nói trong não,…
 • Công cụ lao động: Lấy những mảnh đá (cuội) ghè một mặt cho sắc vừa tay cầm làm công cụ để chặt cây, săn bắt thú, tự vệ (rìu).
 • Đời sống vật chất: 
  • Sống phụ thuộc vào thiên nhiên: săn bắt, hái lợm.
  • Biết sử dụng đá ghè, đẽo thô sơ làm công cụ.
  • Biết lấy lửa và dùng lửa.
 • Đời sống tinh thần: Tiếng nói thuần thục hơn.
 • Địa điểm tìm thấy di tích: Đông Phi, Trung Quốc, Việt Nam, Inđonexia.

Người tinh khôn

 • Thời gian xuất hiện: Cách ngày nay khoảng 4 vạn năm.
 • Đặc điểm cơ thể: Người tinh khôn có cấu tạo cơ thể như ngày nay (nên còn gọi là người hiện đại): xương cốt nhỏ, bàn tay khéo léo, hộp sọ và thể tích não phát triển, cơ thể gọn và linh hoạt.
 • Công cụ lao động: 
  • Ghè 2 rìa của một mảnh đá cho gọn, sắc hơn để làm rìu, dao, nạo.
  • Chế tác ra lao, cung tên.
 • Đời sống vật chất: 
  • Người tinh khôn đã biết chế tạo công cụ lao động tiến bộ hơn:
  • Cư trú “nhà cửa” trở nên phổ biến.
 • Đời sống tinh thần: Biết dùng đồ trang sức.
 • Địa điểm tìm thấy di tích: Khắp các châu lục.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 8 SBT Lịch sử 10 Bài 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON