ON
YOMEDIA

TRẦN LÂM's Profile

TRẦN LÂM

TRẦN LÂM

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 21
Điểm 60
Kết bạn

Bạn bè (3)

Hoạt động gần đây (27)

Điểm thưởng gần đây (22)

  • TRẦN LÂM: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
  • TRẦN LÂM: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • TRẦN LÂM: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • TRẦN LÂM: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • TRẦN LÂM: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tuần
  • TRẦN LÂM: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tuần
  • TRẦN LÂM: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tuần
  • TRẦN LÂM: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • TRẦN LÂM: Upload avatar lần đầu (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • TRẦN LÂM: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tuần

 

1=>1