ON
YOMEDIA

Thịị Nấm's Profile

Thịị Nấm

Thịị Nấm

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 114
Điểm 428
Kết bạn

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (118)

Điểm thưởng gần đây (172)

  • Thịị Nấm: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 10 giờ
  • Thịị Nấm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +2 (+2đ) Cách đây 20 giờ
  • Thịị Nấm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 21 giờ
  • Thịị Nấm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +4 (+4đ) Cách đây 21 giờ
  • Thịị Nấm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 21 giờ
  • Thịị Nấm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +4 (+4đ) Cách đây 21 giờ
  • Thịị Nấm: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 22 giờ
  • Thịị Nấm: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 ngày
  • Thịị Nấm: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 ngày
  • Thịị Nấm: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 ngày

 

1=>1