ON
YOMEDIA

Nguyễn Anh Hùng's Profile

Nguyễn Anh Hùng

Nguyễn Anh Hùng

01/01/1970

Số câu hỏi 15
Số câu trả lời 225
Điểm 1124
Kết bạn

Hoạt động gần đây (260)

Điểm thưởng gần đây (254)

  • Nguyễn Anh Hùng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 ngày
  • Nguyễn Anh Hùng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Anh Hùng: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Anh Hùng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Anh Hùng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Anh Hùng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Anh Hùng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Anh Hùng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Anh Hùng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Anh Hùng: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng

 

1=>1