YOMEDIA

Hoàng Thiên Tú's Profile

Hoàng Thiên Tú

Hoàng Thiên Tú

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 8
Điểm 62
Kết bạn

Hoạt động gần đây (25)

Điểm thưởng gần đây (28)

  • Hoàng Thiên Tú: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 6 Axit nuclêic) (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Hoàng Thiên Tú: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 2 Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ) (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • Hoàng Thiên Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • Hoàng Thiên Tú: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 30 Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)) (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Hoàng Thiên Tú: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Hoàng Thiên Tú: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Hoàng Thiên Tú: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 39 Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo (tiếp theo)) (+3đ) Cách đây 8 tháng
  • Hoàng Thiên Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Hoàng Thiên Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Hoàng Thiên Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng