's Profile

01/01/1970

Số câu hỏi
Số câu trả lời
Điểm

Hoạt động gần đây (98)

 • Uzumaki Saruke đã trả lời trong câu hỏi: Toán hình rất khó nè mọi người (đối với tui) Cách đây 2 tháng

  khó lắm bạn ơi

 • Uzumaki Saruke đã trả lời trong câu hỏi: Cách đây 2 tháng

  mik ko hiểu

  troll phải ko?

 • Uzumaki Saruke đã trả lời trong câu hỏi: toán 12(bài toán thực tế) Cách đây 2 tháng

  mik ko bít làm đâu

 • Uzumaki Saruke đã trả lời trong câu hỏi: Chứng tỏ 1/2+1/3+1/4+1/5+1/6 > 5/6 Cách đây 2 tháng

  BT1: Chứng tỏ rằng: 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 > 5/6 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 > 5/6 Ta có: Nếu: (1) 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 - 5/6 =0 => 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 = 5/6 (2) 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 - 5/6 >0 => 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 > 5/6 (3) 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 - 5/6 <0 => 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 < 5/6 Vậy 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 - 5/6 =1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 -4/6 =1/2 + 1/3+1/4+1/5 -2/3 =1/2 -1/3 +1/4 + 1/5 Mẫu càng nhỏ thì phân số càng lớn=> 1/2 > 1/3 => 1/2 -1/3 >0 Mà 1/4 + 1/5 >0 => 1/2 -1/3 + 1/4 +1/5 >0 => 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 - 5/6 >0 Áp dụng giả thiết thứ (2) => 1/2 + 1/3+1/4 + 1/5+1/6 > 5/6 => đpcmkl

 • Uzumaki Saruke đã trả lời trong câu hỏi: Tìm n thuộc Z để A=(8n+7)/(4n-1) thuộc Z Cách đây 2 tháng

  mik ko bít ahihi

 • Uzumaki Saruke đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x, biết 2^(x+2).3^(x+1).5^x =10800 Cách đây 2 tháng

  2x+2 .3x+1 .5x =10800 ta có: 10800 = 24 .33.52 = 22+2 .32+1.52 => x=2 nha ok

 • Uzumaki Saruke đã đặt câu hỏi: giúp mik cái HELP MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Cách đây 2 tháng

  AI là người làm ra các con số?angry

 • Uzumaki Saruke đã trả lời trong câu hỏi: taị sao 4+3=2 Cách đây 2 tháng

  vì làm bài sai

  có người như bạn đó

 • Uzumaki Saruke đã trả lời trong câu hỏi: vì sao 4:3=2 Cách đây 2 tháng

  VÌ LÀM BÀI SAI OK BABYyes

 • Uzumaki Saruke đã trả lời trong câu hỏi: các bạn có thể giúp mình nhé Cách đây 2 tháng

  học để xây dựng đất nước và giỏi hơn

  yes

Điểm thưởng gần đây (167)

 • Uzumaki Saruke: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Uzumaki Saruke: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Uzumaki Saruke: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Uzumaki Saruke: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Uzumaki Saruke: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Uzumaki Saruke: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Uzumaki Saruke: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Uzumaki Saruke: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Uzumaki Saruke: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Uzumaki Saruke: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng