RANDOM
VIDEO

Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở ?

Cho mạch điện như hình vẽ:
R1=20, R2=R3=40; Ampe kế chỉ 1A
a. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở
b. Hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (3)

 
 
 
 • Rtđ= r1 r2 r3 = 100v
    bởi Bảo Ngọc 24/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Mạch điện mắc như thế nào ạ? Đề vay sao trả lời?
    bởi Nguyễn Trần Anh Thuy 25/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt :

  R1=40Ω

  R2=100Ω

  R3=150Ω

  UAB=90V

  ______________________

  Rtđ=?

  I1=?;I2=?;I3=?

  GIẢI :

  a) Ta thấy : R2//R3 nên :

  1Rtđ23=1R2+1R3

  Rtđ23=11100+1150=1160=60Ω

  Mà : R1 nt Rtđ23

  Nên :