YOMEDIA
NONE

Khi chiếu ánh sáng trắng đến tấm lọc màu đỏ thì thu được kết quả như thế nào?

1/Khi chiếu ánh sáng trắng đến tấm lọc màu đỏ, chiếu ánh sáng xanh đến tấm lọc màu đỏ thì thu được kết quả như thế nào? Tại sao?

2/Một máy biến thế có cuộn sơ cấp quấn 10 000 vòng, cuộn thứ cấp quấn 50 000 vòng, đặt ở đầu đường dây tải điện để truyền đi một công suất điện là 10 000 kW. Biết hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là 500 kV.

a. Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp.

b. Biết đường dây tải điện dài 200km, dây dẫn tải điện cứ 1 km chiều dài có điện trở 0,3 ôm. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.

leuhaha

 

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • 1/ - Khi chiếu ánh sáng trắng đến tấm lọc màu đỏ thì ta thu được ánh sáng có màu đỏ vì trong ánh sáng trắng có nhiều ánh sáng màu mà tấm lọc màu đỏ hấp thụ tốt các ánh sang màu khác và hấp thụ kém ánh sang màu đỏ nên cho ánh sang màu đỏ đi qua.

   - Khi chiếu ánh sáng xanh đến tấm lọc màu đỏ thì ta thấy tối (đen) vì tấm lọc màu đỏ hấp thụ tốt ánh sáng màu xanh nên không cho ánh sáng màu xanh đi qua.

  2/ a. Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn dây sơ cấp:

  \(\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}\Rightarrow U_1=U_2.\frac{n_1}{n_2}=500.\frac{10000}{50000}=100\left(kW\right)\)

  b. Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây:

  Hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây tải điện chính là hiệu điện thế lấy ra ở hai đầu cuộn dây thứ cấp.

   Điện trở của đường dây: \(R=0,3.2.200=120\Omega=0,12\left(k\Omega\right)\)

  \(P_{hp}=R.\frac{P^2}{U^2}=0,12.\frac{10000^2}{500^2}=48\left(kW\right)\)

    bởi Phan Thu Ngân 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON