AMBIENT

Dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự bằng 12cm ?

bởi khanh nguyen 21/02/2019

Cho vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự bằng 12cm.điểm A nằm trên trục chính AB=h=1cm

a) hãy dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kinh

b)tính khoảng cách từ anh -> thấu kính và chiều cao của ảnh trong 2 trường hợp

+) AB cách thấu kính d=OA=30cm

AB cách thấu kinh d=OA=9cm

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) Dựng ảnh A'B'

  Điện từ học lớp 9

  b) d = OA = 9cm;

  h = AB = 1cm

  f = 12cm

  __________________________________

  d' = ?

  h' = ?

  GIẢI :

  +) ΔABO \(\sim\) ΔA'B'O có :

  \(\dfrac{AB}{A'B'}=\dfrac{AO}{A'O'}\)

  => \(\dfrac{h}{h'}=\dfrac{d}{d'}\) (1)

  +) Δ OEF' ∼ ΔA'B'O có :

  \(\dfrac{OF'}{A'O}=\dfrac{OE}{A'B'}\)

  => \(\dfrac{f}{f+d'}=\dfrac{h}{h'}\) (2)

  Từ (1) và (2) suy ra : \(\dfrac{f}{f+d'}=\dfrac{d}{d'}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{12}{12+d'}=\dfrac{9}{d'}\)

  \(\Rightarrow108+9d'=12d'\)

  \(\Rightarrow d'=\dfrac{108}{12-9}=36\left(cm\right)\)

  Từ (1) => \(\dfrac{h}{h'}=\dfrac{d}{d'}\rightarrow h'=\dfrac{h.d'}{d}=\dfrac{1.36}{9}=4\left(cm\right)\)

  bởi Nguyễn Trân 21/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>