Phải đặt vật AB như thế nào để ảnh A' B' cùng chiều với vật?

bởi Lê Văn Nguyên ngày 21/12/2017

 Cho một gương phẳng và vật AB

a. Phải đặt vật AB như thế nào để ảnh A' B' cùng chiều với vật? (vẽ hình)    

b. Phải đặt vật như thế nào để ảnh A' B' ngược chiều với vật? (vẽ hình)                                                                                                

 

Câu trả lời (1)

  • a) Đặt vật AB song song với gương

    b) Đặt vật AB vuông góc với gương

    bởi Đinh Nguyệt Hà ngày 30/01/2018
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan