Lê Văn Nguyên's Profile

Lê Văn Nguyên

Lê Văn Nguyên

19/05/2004

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 2
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (12)

 • Lê Văn Nguyên đã đặt câu hỏi: vật lí 7 / Trả lời dùm mình Cách đây 4 tháng

   Cho một gương phẳng và vật AB

  a. Phải đặt vật AB như thế nào để ảnh A' B' cùng chiều với vật? (vẽ hình)    

  b. Phải đặt vật như thế nào để ảnh A' B' ngược chiều với vật? (vẽ hình)                                                                                                

   

 • Lê Văn Nguyên đã đặt câu hỏi: vật lí 7 / Trả lời dùm mình Cách đây 4 tháng

   Cho một gương phẳng và vật AB

  a. Phải đặt vật AB như thế nào để ảnh A' B' cùng chiều với vật? (vẽ hình)    

  b. Phải đặt vật như thế nào để ảnh A' B' ngược chiều với vật? (vẽ hình)                                                                                                

   

 • Lê Văn Nguyên đã đặt câu hỏi: vật lí 7 / Trả lời dùm mình Cách đây 4 tháng

   Cho một gương phẳng và vật AB

  a. Phải đặt vật AB như thế nào để ảnh A' B' cùng chiều với vật? (vẽ hình)    

  b. Phải đặt vật như thế nào để ảnh A' B' ngược chiều với vật? (vẽ hình)                                                                                                

   

 • Lê Văn Nguyên đã đặt câu hỏi: Sinh học 7 Cách đây 4 tháng

  Châu chấu sống ở cạn, hô hấp bằng gì?

  Mấy bạn giải giùm nha

 • Lê Văn Nguyên đã trả lời trong câu hỏi: can you helf me ? Cách đây 4 tháng

  hướng của mặt trăng là gì