YOMEDIA

Mắc 2 chốt của vôn kế như thế nào để đo hđt giữa 2 điểm ?

bởi Nguyễn Lê Thảo Trang 18/10/2018

a,Mắc........ampe kế vào đoạn mạch sao cho chốt(+) của ampe kế được mắc về phía cực........ của nguồn điện.

b,Mắc 2 chốt của vôn kế....... vào hai điểm của mạch để đo hiệu điện thế giữa hai điểm đó,sao cho chốt(+)của nó được nối về phía cực.......của nguồn điện.

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • a. Mắc nối tiếp ampe kế vào đoạn mạch sao cho chốt dương của ampe kế được mắc về phía cực dương của nguồn điện.

    b. Mắc 2 chốt của vôn kế song song vào 2 điểm của mạch để đo hđt giữa 2 điểm đó, sao cho chốt + của nó được nối về phía cực dương của nguồn điện.

    bởi Bùi thị thu thảo Thảo 18/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA