RANDOM

Công thức tính điện trở của một dây dẫn là gì ?

bởi minh dương 20/02/2019
Câu 1:

Kết luận nào sau đây không đúng?

 • Điện trở dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài của dây dẫn.

 • Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn.

 • Điện trở dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây dẫn.

 • Điện trở dây dẫn không phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn.

Câu 2:


Điện trở tương đương của đoạn mạch hai điện trở mắc song song bằng . Biết . Điện trở có giá trị bằng:

Câu 3:

Công thức tính điện trở của một dây dẫn là

Câu 4:

Xét đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp. Hệ thức đúng là

 • .

Câu 5:


Một đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song với nhau. Khi ấy, cường độ dòng điện qua điện trở qua điện trở liên hệ với nhau bởi hệ thức

Câu 6:

Hai điện trở mắc nối tiếp với nhau rồi mắc vào hai cực của nguồn điện không đổi. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu của điện trở . Hiệu điện thế giữa hai đầu của điện trở là:

Câu 7:


Cho 3 điện trở . Trong các cách mắc sau, cách mắc nào thì điện trở tương đương của mạch nhỏ nhất?

 • // nt

 • ////

 • nt nt

 • nt //

Câu 8:


Điện trở chịu được cường độ dòng điện lớn nhất là , còn chịu được cường độ dòng điện lớn nhất là . Mắc song song hai điện trở trên vào hai điểm có hiệu điện thế lớn nhất là

Câu 9:


Cho 3 điện trở . Mắc các điện trở đó thành mạch // nt rồi mắc vào hai điểm có hiệu điện thế . Cường độ dòng điện chạy qua điện trở có giá trị là

Câu 10:


Cho 3 điện trở . Mắc các điện trở đó thành mạch // nt rồi mắc vào hai điểm có hiệu điện thế . Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính có giá trị là

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Câu 10:

  Điện trở tương đương của đoạn mạch chính là:

  \(R_{tđ}=\dfrac{R_1\cdot R_{23}}{R_1+R_{23}}=\dfrac{R_1\cdot\left(R_2+R_3\right)}{R_1+\left(R_2+R_3\right)}\\ =\dfrac{10\cdot\left(5+5\right)}{10+5+5}=5\left(\Omega\right)\)

  Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là

  \(I=\dfrac{U}{R_{tđ}}=\dfrac{6}{5}=1,2\left(A\right)\)

  Đáp số: câu b

  bởi Hoàng Tuyết Ngọc 20/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>