Tính năng lượng liên kết riêng của mỗi hạt nhân Heℓi ?

bởi Phạm Minh Quang 24/02/2019

Khối ℓượng của hạt nhân Heℓi (He ℓà mHe = 4,00150u. Biết mp = 1,00728u; mn = 1,00866u. 1u = 931,5 MeV/c2. Tính năng ℓượng ℓiên kết riêng của mỗi hạt nhân Heℓi

Câu trả lời (3)

 • năng lượng liên kết W= (Z.mp+N.mn - mHe).u.c^2=(2. 1,00728+2. 1,00866-4,00150).931,5=28,29897 Mev

  năng lượng liên kết riêng = W/A=28,29897/4=7,075 Mev

  bởi Trần Minh 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • năng lượng liên kết riêng = W/A=28,29897/4=7,075 Mev

  bởi Chu Xuân 16/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan