ADMICRO
VIDEO

Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát.

Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1A. Khi roto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là \(\sqrt 3 \)A. Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của đoạn mạch AB là

A.  \(\frac{R}{{\sqrt 3 }}\)                 B. R\(\sqrt 3 \)    

C.  \(\frac{2R}{{\sqrt 3 }}\)                             D. 2R\(\sqrt 3 \)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 •  

  Nhận xét:     

  Khi tốc độ quay thay đổi thì U, ZL thay đổi

  Điện áp đặt vào hai đầu mạch U = E =\(\frac{{NBS.2\pi f}}{{\sqrt 2 }}\)       ;

  tần số dòng điện \(f = \frac{{pn}}{{60}}\)

  Ta có: 

  \(\begin{array}{l} {f_1} = \frac{{pn}}{{60}};{U_1} = \frac{{NBS.2\pi {f_1}}}{{\sqrt 2 }} = 1\\ \Rightarrow {I_1} = \frac{{{U_1}}}{{{Z_1}}} = \frac{{{U_1}}}{{\sqrt {R + {Z_{L1}}^2} }}\\ {f_2} = 3\frac{{pn}}{{60}} = 3{f_1}\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} {U_2} = 3{U_1}\\ {Z_{L2}} = 3{Z_{L1}} \end{array} \right.\\ \Rightarrow {I_2} = \frac{{{U_2}}}{{{Z_2}}} = \frac{{3{U_1}}}{{\sqrt {R + {Z_{L2}}^2} }}\\ = \frac{{3{U_1}}}{{\sqrt {R + 9{Z_{L1}}^2} }} = \sqrt 3 \\ \Rightarrow \frac{{3{U_1}}}{{\sqrt {R + 9{Z_{L1}}^2} }} = \sqrt 3 \frac{{{U_1}}}{{\sqrt {R + {Z_{L1}}^2} }}\\ \Rightarrow {Z_{L1}} = \frac{R}{{\sqrt 3 }}\\ {f_3} = 2\frac{{pn}}{{60}} = 2{f_1}\\ \Rightarrow {Z_{L2}} = 2{Z_{L1}} = 2\frac{R}{{\sqrt 3 }} \end{array}\)

  ⇒ đáp án C

    bởi Dell dell 29/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON