RANDOM
VIDEO

Một mạch điện không phân nhánh gồm điện trở thuần R = 75Ω , cuộn cảm có độ tự cảm L = H và tụ điện có điện dung C.

 Dòng điện xoay chiều qua mạch: i = 2 cos 100 t (A). Độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện là \(\frac{{\rm{\pi }}}{4}\) . Tính C và viết biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trên. 

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 •  

  Ta có:  ZL= wL= 100π.\(\frac{{\rm{5}}}{{{\rm{4\pi }}}}\) =125W.

  Độ lệch pha giữa u và i:

  \(\begin{array}{l} \tan \varphi = \frac{{{{\rm{Z}}_{\rm{L}}} - {{\rm{Z}}_{\rm{C}}}}}{{\rm{R}}}\\ \Leftrightarrow \tan \frac{\pi }{4} = \left| {\frac{{{{\rm{Z}}_{\rm{L}}} - {{\rm{Z}}_{\rm{C}}}}}{{\rm{R}}}} \right|\\ \Leftrightarrow 1 = \frac{{\left| {125 - {Z_C}} \right|}}{{75}}\\ \Rightarrow 75 = \left| {125 - {{\rm{Z}}_{\rm{C}}}} \right|\\ \Rightarrow \left[ \begin{array}{l} 75 = 125 - {{\rm{Z}}_{\rm{C}}}\\ 75 = {{\rm{Z}}_{\rm{C}}} - 125 \end{array} \right.\\ \Rightarrow \left[ \begin{array}{l} {{\rm{Z}}_{\rm{C}}} = 50\Omega \\ {{\rm{Z}}_{\rm{C}}} = 200\Omega \end{array} \right.\\ \Rightarrow \left[ \begin{array}{l} C = \frac{1}{{\omega {Z_C}}} = \frac{1}{{100\pi .50}} = \frac{{{{10}^{ - 3}}}}{{5\pi }}F\\ {Z_C} = \frac{1}{{\omega {Z_C}}} = \frac{1}{{100\pi .200}} = \frac{{{{10}^{ - 4}}}}{\pi }F \end{array} \right. \end{array}\)

  a. Trường hợp C = \(\frac{{{{10}^{ - 3}}}}{{5{\rm{\pi }}}}{\rm{F}}\)

  \({\rm{Z}} = \sqrt {{{\rm{R}}^2} + {{\left( {{{\rm{Z}}_{\rm{L}}} - {{\rm{Z}}_{\rm{C}}}} \right)}^2}} = \sqrt {{{75}^2} + {{\left( {125 - 50} \right)}^2}} = 75\sqrt 2 \Omega \)

   Ta có: U= I0Z = 2.75\(\sqrt 2 \) =150\(\sqrt 2 \) V;

  j = \(\frac{{\rm{\pi }}}{4}\) nên: u = 150\(\sqrt 2 \) cos(100πt+\(\frac{{\rm{\pi }}}{4}\) )(V).

  b. Trường hợp C = \(\frac{{{{10}^{ - 4}}}}{{\rm{\pi }}}{\rm{F}}\)

  \(\begin{array}{l} {\rm{Z}} = \sqrt {{{\rm{R}}^2} + {{\left( {{{\rm{Z}}_{\rm{L}}} - {{\rm{Z}}_{\rm{C}}}} \right)}^2}} \\ = \sqrt {{{75}^2} + {{\left( {125 - 200} \right)}^2}} = 75\sqrt 2 \Omega \end{array}\)

   Ta có: U= I0Z = 2.75\(\sqrt 2 \) = 150\(\sqrt 2 \) V;

  j = \(-\frac{{\rm{\pi }}}{4}\) nên: u = 150\(\sqrt 2 \) cos(100πt\(-\frac{{\rm{\pi }}}{4}\) )(V).

    bởi Goc pho 29/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)