ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính chu vi tam giác MPQ

Cho (O; 5cm) có hai bán kính OA, OB vuông góc với nhau. Tiếp tuyến của (O) tại A và B cắt nhau tại M. Từ điểm C trên cung nhỏ AB kẻ tiếp tuyến với đường tròn cắt MA, MB lần lượt ở P, Q.a) Tứ giác OAMB là hình gì, vì sao ? b) Tính góc POQ ?c) Tính chu vi tam giác MPQ
Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • đề phải là OM=R/3 mới đúng chứ bạn

  bạn tự vẽ hình theo đề OM=R/3 nha:

  a) có CND^=90o (góc nt chắn nửa đường tròn)

  hay MND^=90o

  tứ giác OMND có MND^+MOD^=90o+90o=180o

  => tứ giác OMND nội tiếp đường tròn

  b)Có OM=R/3=OB/3 => BM=2/3 OB

  tam giác CBD có BO là trung tuyến và BM=2/3 BO

  => M là trọng tâm của tam giác CBD

  => CM là trung tuyến của tam giác CBD

  hay CK là trung tuyến

  => K là trung điểm của BD

  ΔKCB vàΔKDN có:
  CKB^=DKN^(2 góc đối đỉnh)

  KCB^=KDN^(cùng chắn cung BN)

  ΔKCBΔKDN(g.g)

  KCKD=KBKN

  => KC.KN=KB.KD

  tam giác OBD vuông tại O