AMBIENT

Tính BH, CH, AB, AC, biết AH=12cm, BC=25cm

bởi Việt Long 09/01/2019

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH biết AH=12cm ,BC=25cm.Tính BH,CH,AB,AC

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Áp dụng hệ thức lượng cho \(\Delta ABC\) ta có :

  \(\left\{{}\begin{matrix}BH+CH=BC\\BH.CH=AH^2\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}BH+CH=25\\BH.CH=144\end{matrix}\right.\)

  Theo định lý vi-et đảo cho hệ trên :

  \(\Rightarrow BH^2-25BH+144=0\)

  \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}BH=6cm\\BH=9cm\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}CH=9cm\\CH=6cm\end{matrix}\right.\)

  Dùng định lý py-ta-go để tìm 2 cạnh còn lại ......

  bởi Okakensyy Khoa 09/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>