AMBIENT

Tính AE biết AB=3cm, AC=9cm, góc A=120°

bởi Tieu Dong 09/01/2019

Cho tam giác ABC tù có cạnh AB=3cm,AC=9cm,góc A=120°. Vẽ p/g AE của góc A. Tính AE.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Ta có SABC=SAEB+SAEC

  Ta lại có SABC=\(\dfrac{1}{2}.AB.AC.sin\left(120\right)=\dfrac{27\sqrt{3}}{4}\)

  Ta lại có \(\left\{{}\begin{matrix}S_{AEB}=\dfrac{1}{2}.AB.AE.sin\left(60\right)=\dfrac{3\sqrt{3}}{4}.AE\left(1\right)\\S_{AEC}=\dfrac{1}{2}.AC.AE.sin\left(60\right)=\dfrac{9\sqrt{3}}{4}.AE\left(2\right)\end{matrix}\right.\)

  Cộng (1),(2)⇒\(\dfrac{3\sqrt{3}}{4}.AE+\dfrac{9\sqrt{3}}{4}.AE=\dfrac{27\sqrt{3}}{4}\Rightarrow AE.\left(\dfrac{3\sqrt{3}}{4}+\dfrac{9\sqrt{3}}{4}\right)=\dfrac{27\sqrt{3}}{4}\Rightarrow AE.3\sqrt{3}=\dfrac{27\sqrt{3}}{4}\Rightarrow AE=2,25\)

  bởi Nguyen Ngoc 09/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>