Tính 1+sin^2 50^0−2cos^2 40^0/cot^2 50^0.cot2400−cos^2 50^0

bởi Nguyễn Lê Thảo Trang 22/01/2019

\(\dfrac{1+\sin^250^0-2\cos^240^0}{\cot^250^0.\cot^240^0-\cos^250^0}\)

Câu trả lời (1)

  • Áp dụng tính chất của hai góc phụ nhau

    \(\dfrac{1+\sin^250^0-2\cos^240^0}{\cot^250^0.\cot^240^0-\cos^250^0}=\dfrac{1+\cos^240^0-2\cos^240^0}{\tan^240^0.\cot^240^0-\cos^250^0}=\dfrac{1-\cos^240^0}{1-\cos^250^0}=\dfrac{\sin^240^0}{\sin^250^0}\)

    bởi Phạm Quỳnh 22/01/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan