ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tìm m để phương trình x^2 -2mx+2m-1 =0 có 2 nghiệm thỏa nghiệm này bằng 2 lần nghiệm kia

Cho pt x2 -2mx+2m-1 =0 (1)

Tìm m sao cho pt (1) có 2 nghiệm thỏa mãn nghiệm này bằng 2 lần nghiệm kia

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Xét phương trình (1) có \(\Delta=4m^2-4\left(2m-1\right)\)

  = \(4m^2-8m+4=\left(2m-2\right)^2\)

  Ta luôn có \(\left(2m-2\right)^2\ge0\) với mọi m

  \(\Rightarrow\Delta\ge0\) với mọi m

  \(\Rightarrow\) phương trình luôn có nghiệm với mọi m

  Áp dụng hệ thức Vi-ét ta có:

  \(\left\{{}\begin{matrix}x_1+x_2=2m\\x_1.x_2=2m-1\end{matrix}\right.\) (2)

  * Xét TH1: \(x_1=2x_2\)

  Ta có: (2) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}3x_2=2m\\2x_2^2=2m-1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x_2=\dfrac{2m}{3}\\\dfrac{8m^2}{9}=2m-1\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x_2=\dfrac{2m}{3}\\8m^2-18m+9=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x_2=\dfrac{2m}{3}\\\left(2m-3\right)\left(4m-3\right)=0\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x_2=\dfrac{2m}{3}\\\left[{}\begin{matrix}m=\dfrac{3}{2}\\m=\dfrac{3}{4}\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\)

  * Xét TH2: \(x_2=2x_1\)

  Ta có (2) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}3x_1=2m\\2x_1^2=2m-1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x_1=\dfrac{2m}{3}\\\dfrac{8m^2}{9}=2m-1\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x_1=\dfrac{2m}{3}\\8m^2-18m+9=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x_1=\dfrac{2m}{3}\\\left(2m-3\right)\left(4m-3\right)=0\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x_1=\dfrac{2m}{3}\\\left[{}\begin{matrix}m=\dfrac{3}{2}\\m=\dfrac{3}{4}\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\)

  Vậy với \(m=\dfrac{3}{2},m=\dfrac{3}{4}\) thì phương trình (1) có nghiệm này bằng 2 lần nghiệm kia

    bởi Vương Hàn Tuyết 29/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)