ADMICRO
VIDEO

Tìm m để (d) cắt trục Ox, Oy lần lượt tại M và N sao cho diện tích MON=1

cho (d): y=2x+m-1. Tìm m để (d) cắt trục Ox, Oy lần lượt tại M và N sao cho diện tích tg MON=1

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Lời giải:

  Giả sử \(\left\{\begin{matrix} (d)\cap Ox=M(a,0)\\ (d) \cap Oy=N(0,b)\end{matrix}\right.\)

  Vì \(M\in (d)\Rightarrow 0=2a+m-1\Leftrightarrow a=\frac{1-m}{2}\)

  Tọa độ điểm \(M=\left(\frac{1-m}{2}, 0\right)\)

  \(\Rightarrow OM=\left |\frac{1-m}{2}\right |\)

  Vì \(N\in (d)\Rightarrow b=2.0+m-1\Leftrightarrow b=m-1\)

  Tọa độ của \(N=(0, m-1)\Rightarrow ON=|m-1|\)

  Diện tích tam giác OMN là: \(S=\frac{OM.ON}{2}=\frac{|\frac{1-m}{2}||m-1|}{2}=1\)

  \(\Leftrightarrow \frac{(m-1)^2}{4}=1\Leftrightarrow (m-1)^2=4\)

  \(\Leftrightarrow (m-3)(m+1)=0\Leftrightarrow \left[\begin{matrix} m=3\\ m=-1\end{matrix}\right.\)

    bởi Hoàng Việt 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON