ADMICRO
VIDEO

Thực hiện các phép biến đổi để rút gọn các biểu thức A= căn(25.3) + căn(16.3)− căn(100.3)

1.a)Thực hiện các phép biến đổi để rút gọn các biểu thức sau:

i)A=\(\sqrt{25.3\text{ }}+\sqrt{16.3}-\sqrt{100.3}\)

ii)B=\(\sqrt{2}\left(\sqrt{2}-2\right)+\sqrt{8}\)

b)Tìm x,biết: \(\sqrt{\left(x+1\right)^2}=2\)

2.Cho biểu thức: P=\(\dfrac{x^2+\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}+1}-\dfrac{\sqrt{x}\left(2\sqrt{x}+1\right)}{\sqrt{x}}+1\)với x>0

a)Rút gọn biểu thức P

b)Cho x=100,tính giá trị của P

c)Tìm giá trị nhỏ nhất của P

hh

g

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 2.

  a) \(\dfrac{x^2+\sqrt{x}}{x-\sqrt{x+1}}-\dfrac{\sqrt{x}\left(2\sqrt{x}+1\right)}{\sqrt{x}}+1\)

  = \(\dfrac{x^2+\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}+1}-\left(2\sqrt{x}+1\right)+1\)

  = \(\dfrac{x^2+\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}+1}-2\sqrt{x}-1+1\)

  = \(\dfrac{\sqrt{x}\left(x\sqrt{x}+1\right)}{x-\sqrt{x}+1}-2\sqrt{x}\)

  = \(\dfrac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)\left(x-\sqrt{x}+1\right)}{x-\sqrt{x}+1}-2\sqrt{x}\)

  = \(\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)-2\sqrt{x}\)

  = \(x+\sqrt{x}-2\sqrt{x}\)

  =\(x-\sqrt{x}\)

  b) Thay \(x\) = 100 vào biểu thức P, ta có:

  \(x-\sqrt{x}\Rightarrow100-\sqrt{100}=90\)

    bởi Nguyễn Thành 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON