So sánh M= căn2015 − căn2014 v à N =căn2014 −căn2013

bởi Nguyễn Thị Lưu 21/01/2019

So sánh

M=\(\sqrt{2015}-\sqrt{2014}vàN=\sqrt{2014}-\sqrt{2013}\)  

Câu trả lời (1)

 • Áp dụng bđt \(\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{2}\le\sqrt{\frac{a+b}{2}}\) :

  Xét : \(N-M=2\sqrt{2014}-\left(\sqrt{2015}+\sqrt{2013}\right)\)

  Theo bđt trên thì \(\frac{\sqrt{2013}+\sqrt{2015}}{2}\le\sqrt{\frac{2013+2015}{2}}\Leftrightarrow\sqrt{2013}+\sqrt{2015}\le2\sqrt{2014}\)

  \(\Rightarrow N-M>0\Rightarrow N>M\)

  bởi Nhật Bình 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan