YOMEDIA
NONE

Chứng minh alpha=45 độ khi và chỉ khi AC/AB=1 biết tam giác ABC vuông tại A

Xét tam giác ABC vuông tại A có ∠B = α. Chứng minh rằng

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 • a)

  Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

  Tam giác ABC vuông tại A có ∠B = 45o ⇒ΔABC vuông cân tại A

  ⇒AB = AC ⇒AB/AC = 1

  b)

  Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

  Kẻ trung tuyến AD của tam giác vuông ABC

  ⇒ AD = BD = BC/2

  Tam giác ABD có: AD = BD, ∠(ABD) = 60o

  ⇒ ΔABD là tam giác đều

  ⇒ AB = AD = BC/2 ⇒ BC = AB

  Áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABC vuông tại A có:

  AB2 + AC2 = BC2

  ⇔ AB2 + AC2 = 4 AB2

  ⇔ AC2 = 3 AB2 ⇔ AC = √3 AB

  ⇔ AC/AB = √3

    bởi Mai Linh 19/09/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF