YOMEDIA

Viết số -2,37(1) dưới dạng phân số tối giản

bởi Lê Tường Vy 22/01/2019

số -2,37(1) được viết dưới dạng phân số tối giản là

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • Ta có: \(-2,37\left(1\right)=-2,37-0,00\left(1\right)=\frac{-237}{100}-\frac{1}{100}\times0,\left(1\right)=\frac{-237}{100}-\frac{1}{100}\times\frac{1}{9}=\frac{-237}{100}-\frac{1}{900}=\frac{-1067}{450}\)

    Vậy số \(-2,37\left(1\right)\) được viết dưới dạng phân số tối giản là \(\frac{-1067}{450}\).

    bởi Cao Thị Quỳnh Chi 22/01/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA