Tính Q=a^2+b^2+c^2 biết ac=2; bc=6; ac=3

bởi Bảo Lộc 18/01/2019

Tính \(Q=a^2+b^2+c^2\)

Biết ac=2; bc=6; ac=3

Nhanh nhé các bạn !!!

Mik cần gấp nhé!!!

Câu trả lời (1)

 • Ta có:

  \(\left\{{}\begin{matrix}ab=2\\bc=6\\ac=3\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}ab=2\\\dfrac{bc}{ac}=\dfrac{6}{3}\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}ab=2\\\dfrac{b}{a}=2\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}ab=2\\b=2a\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow2a^2=2\Leftrightarrow a^2=1\)

  Mà:

  \(b=2a\Leftrightarrow b^2=4a^2=4\)

  \(ac=3\Leftrightarrow a^2c^2=9\Leftrightarrow c^2=9\)

  \(\Leftrightarrow Q=a^2+b^2+c^2=1+4+9=14\)

  Vậy \(Q=14\)

  bởi Nguyễn Thị Minh Châu 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan