ADMICRO
VIDEO

Tính giá trị của tỉ số

ai biết làm bài này giải hộ mình với

Cho tỉ lệ thức \(\frac{{3x - y}}{{x + y}} = \frac{3}{4}\) . Tính giá trị của tỉ số \(\frac{x}{y}\)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (3)

 • Từ \(\frac{{3x - y}}{{x + y}} = \frac{3}{4} \Rightarrow 4(3x – y) = 3(x+y) \Leftrightarrow 12x – 4y = 3x + 3y\)

  \( \Leftrightarrow 12x – 3y = 3(x+y) \Leftrightarrow 9x = 7y\)

  Vậy \(\frac{x}{y} = \frac{7}{9}\)

    bởi thùy trang 16/03/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Từ \(\frac{{3x - y}}{{x + y}} = \frac{3}{4} \)

  \(\Rightarrow \frac{{\frac{{3x}}{y} - 1}}{{\frac{x}{y} + 1}} = \frac{3}{4} \)  

  Đặt \(\frac{x}{y}= a \Rightarrow \frac{{3a - 1}}{{a + 1}} = \frac{3}{4}\)

    bởi thu trang 16/03/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cảm ơn 2 bạn nha

    bởi thủy tiên 16/03/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON