YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính giá trị của đa thức x^2+x^4+x^6+...+x^100 tại x=1 và x=-1

Câu 1: Tính giá trị của đa thức x2 + x4 + x6 + x8 + ... + x100 tại x = 1 và tại x = -1

Câu 2: Cho f(x) = 1 + x3 + x5 + x7 + ... + x101

Tính f(1) ; f(-1)

Làm giúp mình nhanh nha mọi người mình đang cần gấpyeu

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Bài 1:

  \(x^2+x^4+x^6+x^8+...+x^{100}\)

  Thay \(x=1\) ta có:

  \(1^2+1^4+1^6+1^8+...+1^{100}\)

  \(=1+1+1+1+...+1\) (có \(50\) số \(1\))

  \(=1.50\)

  \(=50\)

  Thay \(x=-1\) ta có:

  \(\left(-1\right)^2+\left(-1\right)^4+\left(-1\right)^6+...+\left(-1\right)^{100}\)

  \(=1+1+1+...+1\) (có \(50\) số \(1\))

  \(=1.50\)

  Bài 2:

  \(f\left(x\right)=1+x^3+x^5+x^7+...+x^{101}\)

  Tính \(f\left(1\right):\)

  \(f\left(1\right)=1+1^3+1^5+1^7+...+1^{101}\)

  \(\Rightarrow f\left(1\right)=1+1+1+1+...+1\) (có \(51\) số \(1\))

  \(\Rightarrow f\left(1\right)=1.51\)

  \(\Rightarrow f\left(1\right)=51\)

  Tính \(f\left(-1\right):\)

  \(f\left(-1\right)=1+\left(-1\right)^3+...+\left(-1\right)^{101}\)

  \(\Rightarrow f\left(-1\right)=1+\left(-1\right)+\left(-1\right)+...+\left(-1\right)\)(có \(50\) số \(-1\))

  \(\Rightarrow f\left(-1\right)=1+1.\left(-50\right)\)

  \(\Rightarrow f\left(-1\right)=1+\left(-50\right)\)

  \(\Rightarrow f\left(-1\right)=-49\)

  Vậy: \(\left\{{}\begin{matrix}f\left(1\right)=51\\f\left(-1\right)=-49\end{matrix}\right.\)

    bởi Hoàngg Nguyễnn 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON