YOMEDIA

Tính giá trị của đa thức x^2+x^4+x^6+...+x^100 tại x=1 và x=-1

bởi May May 08/05/2019

Câu 1: Tính giá trị của đa thức x2 + x4 + x6 + x8 + ... + x100 tại x = 1 và tại x = -1

Câu 2: Cho f(x) = 1 + x3 + x5 + x7 + ... + x101

Tính f(1) ; f(-1)

Làm giúp mình nhanh nha mọi người mình đang cần gấpyeu

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 1:

  \(x^2+x^4+x^6+x^8+...+x^{100}\)

  Thay \(x=1\) ta có:

  \(1^2+1^4+1^6+1^8+...+1^{100}\)

  \(=1+1+1+1+...+1\) (có \(50\) số \(1\))

  \(=1.50\)

  \(=50\)

  Thay \(x=-1\) ta có:

  \(\left(-1\right)^2+\left(-1\right)^4+\left(-1\right)^6+...+\left(-1\right)^{100}\)

  \(=1+1+1+...+1\) (có \(50\) số \(1\))

  \(=1.50\)

  Bài 2:

  \(f\left(x\right)=1+x^3+x^5+x^7+...+x^{101}\)

  Tính \(f\left(1\right):\)

  \(f\left(1\right)=1+1^3+1^5+1^7+...+1^{101}\)

  \(\Rightarrow f\left(1\right)=1+1+1+1+...+1\) (có \(51\) số \(1\))

  \(\Rightarrow f\left(1\right)=1.51\)

  \(\Rightarrow f\left(1\right)=51\)

  Tính \(f\left(-1\right):\)

  \(f\left(-1\right)=1+\left(-1\right)^3+...+\left(-1\right)^{101}\)

  \(\Rightarrow f\left(-1\right)=1+\left(-1\right)+\left(-1\right)+...+\left(-1\right)\)(có \(50\) số \(-1\))

  \(\Rightarrow f\left(-1\right)=1+1.\left(-50\right)\)

  \(\Rightarrow f\left(-1\right)=1+\left(-50\right)\)

  \(\Rightarrow f\left(-1\right)=-49\)

  Vậy: \(\left\{{}\begin{matrix}f\left(1\right)=51\\f\left(-1\right)=-49\end{matrix}\right.\)

  bởi Hoàngg Nguyễnn 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA