AMBIENT

Tính giá trị của đa thức A=x^8-2017x^7+2017x^6-2017x^5+...+2017x^2-2017x+25 tại x=2016

bởi Quế Anh 17/01/2019

Tính giá trị của đa thức

\(A=x^8-2017x^7+2017x^6-2017x^5+...+2017x^2-2017x+25\) tại x = 2016

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • \(A=x^7\left(x-2016\right)-x^6\left(x-2016\right)+x^5\left(x-2016\right)-...+x\left(x-2016\right)-\left(x-2016\right)-2016+25=-1991\)

    bởi Dương quốc Vũ 17/01/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>