Tính giá trị của biểu thức B=x^2y+3x^2y+5x^2y+...+97x^2y+99x^2y tại x= -2 và y=0,25

bởi Mai Hoa 26/04/2019

Tính giá trị của biểu thức sau tại x= -2 và y=0,25

B= \(x^2y+3x^2y+5x^2y+....+97x^2y+99x^2y\)

Câu trả lời (1)

 • Ta có: B=\(x^2y+3x^2y+5x^2y+...+97x^2y+99x^2y\)

  \(=\left(1+3+5+7+...+97+99\right)x^2y\)

  \(=\dfrac{\left(1+99\right).\left[\left(99-1\right):2+1\right]}{2}x^2y=\dfrac{100.\left(98:2+1\right)}{2}x^2y=\dfrac{100.50}{2}x^2y=\dfrac{5000}{2}x^2y=2500x^2y\)

  Thay x=-2 và y=0,25 vào biểu thức \(2500x^2y\) ta có:

  \(2500.\left(-2\right)^2.\left(0,25\right)=2500.4.\left(0,25\right)=2500\)

  Vậy tại x=-2;y=0,25 thì giá trị của biểu thức \(x^2y+3x^2y+5x^2y+...+97x^2y+99x^2y\)=2500

  bởi Dương Thu Trang 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan